Da bi oglasili proizvod potrebno je da kroz implementirani wifi hotspot restriktivnog pristupa, gde u skladu sa instrukcijama kompanije prilagođavamo aplikativno rešenje, određujemo kriterijume za pristup internetu (log in) i marketinšku kampanju koju želimo da komuniciramo definišemo i način pristupa korisnika WiFi mreži.

Naime, u prvom kontaktu sa korisnikom ostvaruje se vizualni kontakt putem portala prilikom logovanja na WiFi mrežu i direktinim pop up-om komercijalne reklame gde korisnik prihvata uslove za konektovanje na WiFi mrežu i ostavlja svoje podatke izborom načina za konektovanje na mrežu.

Login na mrežu može se vršiti putem sledećih naloga:

Facebook, Twitter, Instagram, Google +, LinkedIn, Email naloga ili SMS.
Prihvatanjem uslova korisnik omogućava prikupljanje osnovnih podataka o njemu.

Oslanjajući se na profesionalne analitičke podatke koje generiše naše aplikativno rešenje u mogućnosti smo da ponudimo detaljne analize роnašanja korisnika i interesovanja korisnika. Analizom i daljom obradom ovih podataka možemo sprovoditi različite vidove digitalnih kampanja putem društvenih mreža gde se korisnici ponovo upoznaju ili dobijaju bitne informacije u vezi sa vašim proizvodom.

Oprema i
održavanje

Šta nudimo?

Setup i proaktivno odrzavanje sistema za komunikaciju kompanije sa mikro tritem.

Usluga namenjena svim privrednim subjektima koji žele da omoguće kvalitetan internet pristup posetiocima svojih ili objekata od interesa za plasman njihove robe , a da istovremeno otvore jos jedan kanal za komunikaciju sa potrošačima.

Oslanjajući se na profesionalnu analizu objekta (guest zone) vršimo pozicioniranje i izbor telekomunikacione opreme, sa ciljem obezbeđivanja optimalne pokrivenosti prostora, dovoljnog broja simultanih konekcija, pozitivnog korisničkog iskustva u krajnjoj instanci.

Wi-Fi орrеmа
Kvalitetan odabir uređaja i stručna instalacija omogućavaju da baš svi posetioci objekata koriste besplatan internet pristup. U zavisnosti od kapaciteta lokala kalkulišemo bandwidth (dwn/up) i vršimo odabir provajdera (ISP) koji može izaći u susret potrebama projektovane situacije.

Održavanje
Održavanje opreme na lokaciji korisnika 24/7.
Priprema kampanja, upravljanje kampanjama korisnika preko Q zone.

Tehničko rešenje

Analitika u funkciji oglašavanja proizvoda

Korisničke mreže

Povezivanje(sat)

Povezivanje(dan)