Q STREAM

Q STREAM je usluga namenjena svim privrednim subjektima koji žele punu kontrolu nad audio sadržajem koji se emituje u sopstvenim ili objektima od interesa za plasman kompanijske robe.
Reč je o on-site implementaciji audio zone (uključujući odgovarajuće uređaje), sa “cloud-based” kontrolom sadržaja koji se emituje u ciljanim objektima i to putem web aplikacije koja se prilagođava potrebama kompanije.

Naši klijenti, samostalno putem web aplikacije restriktivnog pristupa mogu da:

  • Izaberu vrstu muzike koja će se emitovati u svim ili tačno određenim objektima
  • Izaberu promotivnu poruku koja će se emitovati u svim ili tačno određenim objektima
  • Odrede učestalost emitovanja određene promotivne poruke, vreme emitovanja promotivne poruke(tačan termin, vremenski interval u toku dana…)

PRIVATE RADIO

Benefiti za naše korisnike

Potpuna kontrola sadržaja

koji se emituje putem audio uređaja.
Plasira se vaša reklamna poruka ciljanoj kategoriji korisnika.
Kroz audio Q STREAM platformu konkurentu je onemogućeno da putem radio reklame komunicira sa grupom potrošača kojoj samo vi želite da se obratite

Brzina

mogućnost izmene reklamne poruke u veoma kratkom roku, uključujući promenu targetiranog objekta, frekvencije i perioda emitovanja. Na ovaj način se može oglasiti “happy hour” koji je planiran svakog petka od 17.00-22.00h, a gde se baš vaš proizvod prodaje po promotivnoj ceni i sl.